Hakkımızda

Actuate’in hedeflediği fayda, sürece sadık kalarak, ulaşılabilir hedef ve çıktıların belirlenerek takip edilmesidir.

background-2462431_1920_edited.jpg

Actuate, fikirleri, yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürerek, yenilikçilik ve girişimciliği destekleyerek, büyümeyi hızlandırmayı hedefleyen bir grup şirketler topluluğudur. Kurulduğu günden itibaren girişimciler, start-up’lar ve KOBİ’lerle yakın içerisinde olan firma, iş fikirlerini hayata geçirme, ürünleştirme ve ticarileştrime süreçlerinde organik bir destek mekanizmasıyla kurumlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Prensip olarak, Actuate kurumlara destek mekanizmalarını kurumların stratejisine tamamlayıcı ve süreçlerle bütünsel işleyen mekanizmalar olarak, kurumun ihtiyaçlarına özel olarak tasarlamaktadır. Bu sayede, farklı yapıda ve büyüklükteki kurumlar için başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu yaklaşımın yanı sıra, Actuate’in bir diğer değer kaynağı da oluşturduğu mentor havuzudur. Bir iş fikrinin geliştirilip ürünleşmesinde ihtiyaç duyulabilecek desteği uçtan uca sağlayacak yapıda oluşturulmuş bu havuz, pazarlama, finans, ürün geliştirme vb konularda uzman ve deneyimli danışmanlardan oluşmaktadır. Acutate süreç içerisinde değerlendirdiği kurumların destek sürecinde bu yaklaşımı ve deneyimi harmanlayarak kullanmaktadır.